Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 3/2016 đến 3/2017


Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 3/2016 đến 3/2017.