Danh sách 21 nhà máy chế biến thịt của Brazil cấm xuất khẩu vào Việt Nam


Danh sách 21 nhà máy chế biến thịt xuất khẩu của Brazil cấm nhập khẩu vào Việt Nam ban hành kèm Quyết định 902/QĐ-BNN-TY ngày 23/03/2017.