902/QĐ-BNN-TY


Tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin.