Thị trường thịt heo thế giới


Tổng hợp giá heo hơi tại trại của một số quốc gia trên thế giới trong tháng 4/2017.