Giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước


Diễn biến giá heo hơi của Trung Quốc và một số nước trên thế giới từ 20/04/2016 đến tháng 20/04/2017. Lưu ý: Giá heo hơi hiện nay của Trung Quốc: 53.300 VNĐ/kg.