Thị trường chăn nuôi ngày 25/04/2017


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 25/04/2017.