Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 4/2016 đến 4/2017


Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 4/2016 đến 4/2017.