Thị trường heo hơi Việt Nam và thế giới


Tổng hợp giá heo hơi tại trại của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới đến ngày 12/05/2017.