Thị trường chăn nuôi ngày 16/05/2017


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 16/05/2017.