Thị trường chăn nuôi ngày 23/05/2017


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 23/05/2017.