Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 5/2016 đến 5/2017


Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại chăn nuôi) từ tháng 5/2016 đến 5/2017.