Thị trường heo hơi thế giới


Tổng hợp giá heo hơi tại trại của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới đến ngày 27/06/2017.