Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 6/2016 đến 6/2017


Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 6/2016 đến 6/2017.