Thị trường heo hơi thế giới 04/07/2017


Tổng hợp giá heo hơi tại trại của Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới đến ngày 04/07/2017.