Thị trường chăn nuôi ngày 18/07/2017


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 18/07/2017.