Giá sản phẩm chăn nuôi từ năm 2013 đến 18/07/2017


Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại chăn nuôi) từ năm 2013 đến ngày 18/07/2017.