Thị trường SPCN ngày 26/07/2017


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá bán lẻ) tại các tỉnh ngày 26/07/2017.