Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 7/2016 đến 7/2017


Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 7/2016 đến 7/2017.