Thị trường SPCN ngày 02/08/2017


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá bán lẻ) tại các tỉnh ngày 02/08/2017.