Báo cáo của IGC về thị trường ngũ cốc thế giới


Uỷ ban Ngũ cốc Quốc tế (IGC) công bố báo cáo tháng 7 về thị trường ngũ cốc toàn cầu.