Lộ trình quản lý TACN chứa kháng sinh


(Infographics): Thống kê việc sử dụng kháng sinh trong TACN hiện nay và lộ trình quản lý thức ăn chứa kháng sinh. Nguồn: TTXVN, Bộ NN&PTNT.