6377/TB-BNN-VP


Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp về quản lý thuốc, kháng sinh và vắc xin thú y.