Thị trường chăn nuôi ngày 15/08/2017


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 15/08/2017.