Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 8/2016 đến 8/2017


Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 8/2016 đến 8/2017.