Top 50 công ty sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017


Danh sách 50 công ty sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017 (Nguồn: WattAgNet, 10/2017).