Top 20 công ty sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017


Danh sách 20 công ty sản xuất trứng gia cầm lớn nhất thế giới năm 2017 (Nguồn: WattAgNet, 10/2017).