Giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 9/2016 đến 9/2017


Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt tại trại chăn nuôi từ tháng 9/2016 đến 9/2017.