8539/TB-BNN-VP


Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2017.