Giá sản phẩm chăn nuôi từ năm 2013 đến tháng 10/2017


Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại chăn nuôi) từ năm 2013 đến ngày 26/10/2017.