Thị trường chăn nuôi trong nước


Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 23/05/2019.