Tỷ lệ amino acid lý tưởng cho gà thịt

Các amino acid tham gia vào cấu tạo của protein cho cơ thể giống như những nan tạo nên cái thùng gỗ. Khi một nan có độ cao thấp hơn các nan khác thì sức chứa nước của thùng sẽ bị giảm chỉ bằng mức của nan thấp nhất, phần cao hơn của các nan khác trở thành bị thừa gây lãng phí.

Với sinh tổng hợp protein cũng tương tự, khi các amino acid cân bằng cơ thể sẽ tổng hợp được nhiều protein nhất, khi các amino acid không cân bằng, lượng protein tổng hợp được chỉ tương ứng với lượng của amino acid thiếu hụt nhất, phần cao hơn của các amino acid khác trở thành dư thừa, gây lãng phí, làm thức ăn cho vi khuẩn gây hại và ô nhiễm môi trường.

Cái thùng gỗ
Ecovet team xin giới thiệu với các bạn tỷ lệ acid amin lý tưởng do Universidade Federal de Vicosa – Brazil đề xuất và khuyến cáo

 

Bảng 2.11 – Tỷ Lệ Amino Acid / Lysine Sử Dụng Để Tính Nhu Cầu Amino Acid Cho Gà Thịt
Pha
Amino Acid Đơn vị Tiền khởi động – Khởi động Sinh trưởng – Vỗ béo
1 – 21 ngày 22 – 56 ngày
Tiêu hoá Tổng số Tiêu hoá Tổng số
Lysine % 100 100 100 100
Methionine % 39 38 40 39
Methionine + Cystine % 72 72 73 73
Threonine % 65 68 65 68
Tryptophan % 17 17 18 18
Arginine % 108 105 108 105
Glycine + Serine % 147 150 134 137
Valine % 77 79 78 80
Isoleucine % 67 67 68 68
Leucine % 107 107 108 108
Histidine % 37 37 37 37
Phenylalanine % 63 63 63 63
Phen + Tyr % 115 115 115 115

Tổng hợp: Ecovet Team

Nguồn tin: Ecovet VN

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ