Xây dựng cổng dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng đang chủ trì việc xây dựng cổng dữ liệu truy xuất nguồn gốc quốc gia. Mục tiêu chung của cổng thông tin nhằm đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường…

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) chủ trì tổ chức Hội thảo “Chia sẻ ứng dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ thông minh và hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp”.

Hội thảo là cơ hội để các nước thành viên chia sẻ lẫn nhau về kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hữu cơ thông minh và các ứng dụng truy xuất nguồn gốc đã triển khai thành công tại các quốc gia, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp trong khu vực.

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, hoạt động xây dựng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ thông minh và ứng dụng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng thực phẩm tại các quốc gia thành viên.


Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: BL)

Bộ tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ TCVN 11041 đã được Việt Nam ban hành năm 2017, đưa ra tiêu chuẩn chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; trồng trọt; chăn nuôi và yêu cầu đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ. Việc xây dựng hạ tầng chất lượng để hỗ trợ các hợp tác xã và người dân trong sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu cũng được thực hiện.

Theo đề án của Chính phủ ban hành, Tổng cục đang chủ trì việc xây dựng cổng dữ liệu truy xuất nguồn gốc quốc gia. Mục tiêu chung của cổng thông tin nhằm đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, cung cấp kiến thức về truy xuất nguồn gốc…

Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia bao gồm hệ thống phần cứng, phần mềm để phục vụ việc cung cấp thông tin về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc của các bộ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các hệ thống quốc tế được công nhận.

Ông Nguyễn Quốc Toản – Cục trưởng Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản cho biết, sản xuất hữu cơ là một xu hướng phát triển tất yếu của nền nông nghiệp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực phát triển một nền nông nghiệp bền vững và thân thiện môi trường, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của sản phẩm, trong đó có nông nghiệp hữu cơ. Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách cũng như triển khai các chương trình cấp quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Canada, Thụy Sĩ và Ấn Độ… cũng chia sẻ về xu hướng ứng dụng công nghệ nông nghiệp hữu cơ thông minh và hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh trên nền tảng web ứng dụng trong xuất nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ…/.

Tác giả: Bích Liên

Nguồn tin: Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nguồn tin: VnExpress

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ