Xuất khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2022 đạt gần 1,04 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước trong 11 tháng năm 2022 đạt 1,04 tỷ USD, tăng 6,7% so với 11 tháng năm 2021.

Riêng tháng 11/2022 đạt 87,38 triệu USD, giảm nhẹ 2,2% so với tháng 10/2022 và giảm 20,7% so với tháng 11/2021.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị ttường lớn nhất, tháng 11/2022 tăng 21,8% so với tháng 10/2022 và tăng 15,1% so với tháng 11/2021, đạt 38,81 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 11 tháng năm 2022 đạt 406,06 triệu USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 39,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. 

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 trong 11 tháng tăng 12,2% so với cùng kỳ, đạt 154,16 triệu USD, chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 11/2022 giảm 18,2% so với tháng 10/2022 nhưng tăng mạnh 47,4% so với tháng 11/2021, đạt 14,15 triệu USD.

Thị trường Mỹ xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 124,12 triệu USD, tăng mạnh 52,6% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 11/2022 giảm 33,3% so với tháng 10/2022 và giảm 52,3% so với tháng 11/2021, đạt 3,85 triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA-RCEP trong 11 tháng tăng 14,2% so với cùng kỳ, đạt 785,41 triệu USD, chiếm 75,7% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường CPTTP tăng 30,7% so với cùng kỳ, đạt 120,55 triệu USD, chiếm 11,6% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/12/2022 của TCHQ). ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2022 đạt gần 1,04 tỷ USD

Thuỷ Chung

Trung tâm TTCN&TM

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ