Xuất khẩu thức ăn gia súc 7 tháng đầu năm 2022 tăng 9,2%

7 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc đạt 680,25 triệu USD, tăng 9,2% so với 7 tháng đầu năm 2021.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 7/2022 đạt 94,76 triệu USD, giảm16,8% so với tháng 6/2022 nhưng tăng 2% so với tháng 7/2021.

Tính chung cả 7 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 680,25 triệu USD, tăng 9,2% so với 7 tháng đầu năm 2021.

Trung Quốc luôn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam, chiếm 40,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 276,8 triệu USD, tăng 25,2% so với 7 tháng năm 2021; trong đó riêng tháng 7/2022 đạt 28,61 triệu USD, giảm 29,5% so với tháng 6/2022 và giảm 13% so với tháng 7/2021.

Tiếp sau đó là thị trường Campuchia trong tháng 7/2022 tăng 17% so với tháng 6/2022 và cũng tăng 22,6% so với tháng 7/2021, đạt 18,81 triệu USD; tính chung cả 7 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này tăng 7,6% so với 7 tháng đầu năm 2021; đạt 96,99 triệu USD, chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 13,1%, đạt 89,08 triệu USD, tăng 32,2%; riêng tháng 7/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 16,17 triệu USD, tăng 4% so với tháng 6/2022 và tăng 47,6% so với tháng 7/2021.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường FTA RCEP 7 tháng đầu năm 2022 tăng 18% so với 7 tháng đầu năm 2021, đạt 508,06 triệu USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 6,7%, đạt 64,15 triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 7 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ). ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc 7 tháng đầu năm 2022 tăng 9,2%

Thuỷ Chung

Trung tâm TTCN&TM

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ