Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tăng hai tháng liên tiếp

Tháng 4/2019 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tăng 10,4% so với tháng trước đó. Đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp, nâng kim ngạch nhóm hàng này trên 202 triệu USD, đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước 0,25%.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, hàng năm Việt Nam cũng phải nhập khẩu tới tỷ USD mặt hàng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, tuy nhiên thì kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này luôn ở mức tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước trong những năm gần đây.

Nếu như năm 2017, kim ngạch chỉ tăng 4% thì sang đến năm 2018 đã lên 14,2%. Sang năm 2019, cụ thể là những tháng đầu năm kim ngạch phần lớn đều tăng trưởng.

Cụ thể, tháng 1/2019 tăng trưởng thấp 10,1% so với tháng 12/2018 nhưng giảm 4,5% so với tháng 1/2018, sang tháng 2/2019 kim ngạch có phần sụt giảm 30,5% so với tháng 1/2019, nhưng kim ngạch đã lấy lại đà tăng trưởng cho đến tháng 4/2019, tăng 10,4% so với tháng 3/2019 đạt 62,2 triệu USD. Nâng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2019 lên 202,77 triệu USD, chiếm 0,25% tỷ trọng, nhưng so với cùng kỳ giảm 7,9%.

Kim ngạch xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ năm 2016 đến nay
Kim ngạch (USD) Tỷ trọng (%) +/- so với năm trước (%)
2016 586.477.801 0,332 15,7
2017 609.749.388 0,284 4,0
2018 695.790.141 0,285 14,2
4T/2019 202.778.919 0,255 -7,9
 Nguồn: Số liệu TCHQ
Việt Nam xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sang Đông Nam Á – thị trường chủ lực, chiếm 35,65% tỷ trọng.
Trong top 10 thị trường xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam thì có tới 5 thị trường kim ngạch bị suy giảm – đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này sụt giảm.
Theo đó, Trung Quốc dẫn đầu kim ngạch đạt 55,18 triệu USD, nhưng giảm 10,37% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4/2019, Việt Nam đã xuất sang thị trường này 22,5 triệu USD, tăng 35,83% so với tháng 3/2019 nhưng giảm 11,81% so với tháng 4/2018.
Đứng thứ hai là thị trường Campuchia, đạt 31,25 triệu USD, tăng 8,22% so với 4 tháng năm 2018. Tính riêng tháng 4/2019 đã xuất sang Campuchia 7,54 triệu USD, giảm 11,21% so với tháng 3/2019 nhưng tăng 10,03% so với tháng 4/2018.
Đứng thứ ba về kim ngạch là thị trường Malaysia đạt 21,21 triệu USD, tăng 8,22% so với cùng kỳ. Kế đến là các thị trường Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan và Philippines, trong số những thị trường này thì xuất sang Ấn Độ, Mỹ và Thái Lan đều sụt giảm.
Trong nhóm 10 thị trường chủ lực, thì xuất sang Ấn Độ giảm nhiều nhất 35,79% tương ứng với 19,4 triệu USD, riêng tháng 4/2019 xuất sang thị trường này cũng giảm 2,73% chỉ với 6,5 triệu USD và giảm 33,93% so với tháng 4/2018. Tiếp theo là thị trường Mỹ giảm 29,84% và Thái Lan giảm 28,62%.
Đáng chú ý, trong tháng 4/2019 Việt Nam tăng mạnh xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sang hai thị trường Hàn Quốc và Indonesia đều có mức tăng gấp hơn hai lần, theo đó Hàn Quốc gấp 2,1 lần (tương ứng 104,09%) và Indoensia gấp hơn 2 lần (tương ứng 100,24%) so với tháng 3/2019.
Thống kê thị trường xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tháng 4, 4 tháng năm 2019
Thị trường T4/2019 (USD) +/- so với T3/2019 (%)* 4T/2019 (USD) +/- so với cùng kỳ 2018 (%)*
Trung Quốc 22.549.004 35,83 55.187.461 -10,37
Campuchia 7.540.703 -11,21 31.252.711 8,22
Malaysia 5.461.860 10,87 21.214.416 8,22
Ấn Độ 6.573.011 -2,73 19.403.823 -35,79
Nhật Bản 2.211.231 -14,66 14.027.305 43
Mỹ 2.884.636 -7,73 9.952.753 -29,84
Thái Lan 2.187.771 -18,89 9.022.813 -28,62
Đài Loan 1.931.573 -8,22 7.283.638 -20,39
Hàn Quốc 2.603.371 104,09 6.240.073 12,79
Philippines 1.876.021 59,05 6.138.954 32,5
Bangladesh 1.179.090 -15,48 4.393.296 8,06
Indonesia 1.518.417 100,24 3.759.509 6,01
Singapore 217.723 -15,53 918.051 -18,45
(*Tính toán số liệu từ TCHQ) 
Tổng hợp: Hương Nguyễn
Nguồn tin: Trung tâm TT CN&TM
Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ