Trang chủ

Giá gà tăng mạnh

Giá gà tăng mạnh, hiện đang ở cao nhất trong nhiều năm gần đây. Giá gà tăng mang lại lợi nhuận khá cho các hộ chăn nuôi.

Theo báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, giá gà thịt lông màu ngắn ngày ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam đang ở mức khoảng 50.000 đồng/kg, tăng 6.000 - 8.000 đồng/kg. Đối với thịt gà ta thả vườn hiện nay, giá bán khá cao,....

5307/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cuộc họp giao ban tháng 7/2022, triển khai niệm vụ công tác tháng 8/2022. 2022/08/11
4624/CĐ-BCT Triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội. 2022/08/08
679/CĐ-TTg Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. 2022/07/31
896/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. 2022/07/26
4679/VPCP-KTTH Giá thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. 2022/07/26
World Agricultural Production (8/2022) World Agricultural Production published by USDA on 13/08/2022. 2022/08/13
Grain: World Markets and Trade (8/2022) Grain: World Markets and Trade published by USDA on 13/08/2022. 2022/08/13
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 09/08/2022. 2022/08/09
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 02/08/2022. 2022/08/02
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 26/07/2022. 2022/07/26

Ảnh hưởng của thời gian trữ trứng lên tỉ lệ ấp nở của vịt Xiêm Pháp dòng R31

Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá tỉ lệ nở của trứng trong các khoảng thời gian trữ trứng của vịt Xiêm Pháp dòng R31. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 3 nghiệm thức, 4 lần lặp lại, mỗi nghiệm thức tương ứng với....

Sản xuất chăn nuôi 2018-2021 và kế hoạch 2030 Thống kê kết quả sản xuất chăn nuôi 2018-2021 và kế hoạch 2030 (Nguồn: Cục Chăn nuôi, tháng 8/2022). 2022/08/02
2732/QĐ-BNN-CN (Phụ lục) Danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN và PTNT (ban hành kèm 2732/QĐ-BNN-CN). 2022/07/19
Danh mục văn bản QPPL ngành nông nghiệp còn hiệu lực đến 31/05/2022 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2022 (ban hành kèm Quyết định 2370/QĐ-BNN-PC ngày 27/06/2022). 2022/06/29
Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2021 Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2021 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 6/2022). 2022/06/01
Xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản 2021 Kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2021. 2022/04/14

TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI CẢ NƯỚC THÁNG 6/2022

TÌNH HÌNH CHUNG (Còn cập nhật tiếp)

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm nhìn chung diễn ra trong điều kiện thuận lợi do dịch bệnh covid ở trong nước đã được kiểm soát và nhu cầu tiêu dùng hàng nông sản trên thế giới tăng cao. Giá cả các nguyên, nhiên liệu đầu vào chủ yếu phục....

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ