Trang chủ

Bình Phước: Triển vọng nuôi vịt công nghệ cao

Để tăng hiệu quả trong chăn nuôi, chị Lê Thị Trang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ khởi nghiệp Đoàn xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng hệ thống chuồng lạnh để nuôi vịt công nghệ cao khép kín. Theo chị Trang, bước đầu hình thức nuôi vịt chuồng lạnh đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với cách nuôi truyền thống. 

Mô hình....

1740/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030. 2023/12/30
1741/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030. 2023/12/30
12/VBHN-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. 2023/12/25
1404/CĐ-TTg Chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài. 2023/12/24
37/2023/TT-BCT Quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024. 2023/12/22
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 02/01/2024. 2024/01/02
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 26/12/2023. 2023/12/26
Dairy: World Markets and Trade (12/2023) Dairy: World Markets and Trade published by USDA on 20/12/2023. 2023/12/20
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 19/12/2023. 2023/12/19
Thị trường chăn nuôi trong nước Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) CẢ NƯỚC ngày 12/12/2023. 2023/12/12

Xác định sự đồng nhiễm Circovirus, Parvovirus và Tembusuvirus ở vịt nuôi tại miền Bắc Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu này là xác định được sự đồng nhiễm duck circovirus (DuCV), parvovirus và tembusu virus (TMUV) ở vịt nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2021. Tổng cộng 130 mẫu gộp gồm não, tim, gan, lách, phổi và túi Fabricius được....

5968/QĐ-BNN-PC Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2023. 2023/12/28
19/2023/TT-BNNPTNT Danh mục hoá chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam. 2023/12/15
14/2023/TT-BNNPTNT Danh mục giống vật nuôi cần thiết nhập khẩu. 2023/12/12
5275/QĐ-BNN-VP Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (kèm 5275/QĐ-BNN-VP) 2023/12/12
Kết quả sản xuất chăn nuôi 2018-2022 và kế hoạch đến 2030 Tổng hợp kết quả sản xuất chăn nuôi từ năm 2018-2022 và kế hoạch đến năm 2030 (Nguồn: Cục Chăn nuôi, tháng 10/2023). 2023/10/11

TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI CẢ NƯỚC NĂM 2023

TÌNH HÌNH CHUNG (đang cập nhật)

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất chăn nuôi phát triển tốt, kiểm soát được dịch bệnh. Trâu, bò trong năm không có biến động lớn, đàn trâu tiếp tục xu hướng giảm, đàn bò tăng nhẹ; chăn nuôi lợn phát triển tốt; chăn nuôi gia....

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ