Ảnh hưởng của các mức bổ sung propylene glycol đến phòng bệnh ketosis ở bò tiết sữa

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định sự ảnh hưởng của propylene glycol bổ sung vào chế độ ăn ở giai đoạn đầu của chu kỳ tiết sữa đến việc hạn chế bệnh ketosis ở bò. 12 bò sữa ở giai đoạn đầu của chu kỳ tiết sữa được chia ngẫu nhiên vào 3 nhóm thí nghiệm mỗi nhóm 5 con, tương ứng với các mức bổ sung propylene glycol là 250, 300 và 350 g/con/ngày trong thời gian 60 ngày tại Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì. Thời gian nghiên cứu từ tháng 3-5/2018. Kết quả thí nghiệm cho thấy việc bổ sung propylene glycol đã làm tăng khả năng sản xuất sữa và hàm lượng mỡ sữa nhưng không có ảnh hưởng tới tỉ lệ chất khô và protein trong sữa. Khi bổ sung cho bò ở giai đoạn 60 ngày đầu của chu kỳ tiết sữa đã làm giảm rõ rệt hàm lượng ketone nước tiểu ở mức độ âm tính với ketosis và mức bổ sung hiệu quả nhất là 360 g/con/ngày. Chế độ bổ sung làm tăng nhẹ nhịp tim, nhịp thở và nhu động dạ cỏ của bò nhưng không làm ảnh hưởng đến khối lượng cũng như điểm thể trạng trong suốt quả trình thí nghiệm. Từ kết quả nghiên cứu này có thể khuyến cáo nên bổ sung propylene glycol vào chế độ ăn của bò giai đoạn đầu chu kỳ tiết sữa khoảng 350 g/con/ngày sẽ giảm được nguy cơ ketosis ở bò.

Ngô Đình Tân và cs.

Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

Viện Chăn nuôi

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ