Ảnh hưởng của khẩu phần giàu protein đến khả năng gây bệnh của 3 loài Brachyspira dung huyết yếu ở lợn

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của khẩu phần ăn giàu protein đến khả năng gây bệnh của 3 loài Brachyspira dung huyết yếu là B. innocens, B. murdochii và B. intermedia ở lợn thịt. Tổng số 67 con lợn thịt có khối lượng bình quân là 15,6 ± 3,1kg được cho ăn với khẩu phần có chứa 50% khô đậu tương trong 7 ngày. Kết quả của 3 nhóm thí nghiệm (TN) với 3 loài Brachyspira dung huyết yếu được so sánh với nhóm đối chứng (ĐC) dương (lây nhiễm với B. hyodysenteriae, n = 15) và nhóm ĐC âm (n = 3, không lây nhiễm) ở các chỉ tiêu về lâm sàng, tình trạng phân, biến đổi bệnh lý ở niêm mạc ruột, tăng khối lượng cơ thể và hiệu quả sử dụng thức ăn. Kết quả cho thấy, tất cả 15 con lợn ở nhóm lây nhiễm với B. hyodysenteriae đều xuất hiện tiêu chảy xuất huyết sau 1-13 ngày lây nhiễm. Trái lại, 3 nhóm lây nhiễm với các Brachyspira dung huyết yếu đều không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng cũng như biến đổi bệnh lý đại thể rõ rệt của bệnh hồng lỵ khi so sánh với nhóm ĐC. Mặc dù 3 loài Brachyspira dung huyết yếu có thể cư trú và tăng sinh ở niêm mạc ruột già của lợn nhưng không gây bất cứ triệu chứng lâm sàng cũng như không có biến đổi bệnh lý ở niêm mạc ruột điển hình của bệnh hồng lỵ.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chi Brachyspira (trước đây là Serpulina, Treponema) là xoắn khuẩn đường ruột, có vai trò quan trọng đối với ngành chăn nuôi. Một số loài của chi này gây tiêu chảy xuất huyết và làm giảm tốc độ sinh trưởng ở lợn từ đó dẫn đến thiệt hại kinh tế lớn cho người chăn nuôi như

____________________
____________________

Nguyễn Thị Tuyết Lê1*, Anja Rothkamp2, Frank Seeliger2, Michael Wendt2

1Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2Trường Đại học Thú y Hannover, CHLB Đức

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ