Bệnh lý đại thể và vi thể của gà được công cường độc với virus cúm gia cầm A/H5N1 sau khi sử dụng vacxin phòng bệnh

Để đánh giá biến đổi bệnh lý của gà được tiêm vacxin phòng bệnh cúm gia cầm (CGC), sau đó được công cường độc bằng virus CGC, thí nghiệm đã được tiến hành, trong đó sử dụng virus CGC cường độc A/H5N1 clade 2.3.2.1C (A/Ck/Vietnam(KienGiang)/NCVD15A7/2015(H5N1)). Sau khi công cường độc (CCĐ), gà chết hoặc gà còn sống sót cho đến lúc kết thúc thí nghiệm được kiểm tra biến đổi bệnh lý đại thể và vi thể của các khí quan. Mẫu bệnh phẩm được kiểm tra là các khí quan, biến đổi bệnh tích đại thể và vi thể do virus CGC g ra được đánh giá bằng phương pháp mổ khám toàn diện và soi kính trên tiêu b n vi thể đã nhuộm HE. Gà được chia thành 4 lô a lô thí nghiệm đã được tiêm vacxin phòng bệnh CGC và một lô gà đối ch ng không được tiêm vacxin. Gà ở c 4 lô được nh m i virus CGC cường độc v i lượng 106 TCID50 ul con và được theo d i trong thời gian ngà sau khi CCĐ. Kết qu cho th t t c gà lô đối ch ng đều chết trư c khi thí nghiệm kết thúc, trong khi đó gà thuộc 3 lô thí nghiệm còn 2 3 con sống sót. Bệnh tích đại thể của nhóm gà được tiêm vacxin Navet-vifluvac g m phổi bị phù, sung huyết và xu t huyết; nhóm gà được tiêm vacxin Re-5 ngoài bệnh tích phổi bị phù, sung hu ết và xu t huyết còn có biểu hiện bệnh tích xu t huyết ở cơ đùi, cơ vùng cổ, ruột và gan; nhóm gà được tiêm vacxin Re-6 bị phổi phù và xu t huyết thành đám; nhóm gà đối ch ng có bệnh tích điển hình của gà bị bệnh CGC. Bệnh tích vi thể ở gà lô đối ch ng ở m c độ nặng và điển hình cho bệnh CGC. Như vậy, gà không được tiêm vắc xin, sau khi được CCĐ v i virus CGC A H5N cường độc đã có biểu hiện bệnh tích nặng và điển hình hơn so v i gà được tiêm phòng vacxin trư c khi CCĐ v i cùng một virus.

____________________

Nguyễn Văn Lâm2 , Tô Long Thành1*, Nguyễn Thị Thúy Mận1 , Nguyễn Đăng Thọ 1 , Vũ Đăng Đồng1

1Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương

2Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ