Bình Phước: Phú Riềng công bố dịch tả lợn Châu Phi tại 5 xã

Ngày 16/5, UBND huyện Phú Riềng đã ban hành Quyết định 806/QĐ-UBND công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 5 xã trên địa bàn huyện, từ ngày 28/4/2022.

Theo đó, vùng dịch là xã Long Tân, Long Hưng, Phú Trung, Bù Nho, Bình Sơn. Vùng uy hiếp gồm các xã: Long Bình, Bình Tân, Phước Tân, Long Hà, Phú Riềng thuộc huyện Phú Riềng; xã Tân Hưng thuộc huyện Hớn Quản; các xã Thuận Lợi, Thuận Phú, Đồng Tâm thuộc huyện Đồng Phú; xã Nghĩa Trung thuộc huyện Bù Đăng; xã Đa Kia thuộc huyện Bù Gia Mập; phường Long Phước, thị xã Phước Long. Vùng đệm là các xã giáp ranh với các xã thuộc vùng bị dịch uy hiếp.

UBND huyện Phú Riềng chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo quy định của Luật Thú y, Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Phú Riềng giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND huyện về phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện Phú Riềng năm 2022; các chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; tập trung các nguồn lực và bố trí kinh phí để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện theo quy định.

Đồng thời, tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Đối với lợn khỏe mạnh tại cơ sở có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi hoặc tại các cơ sở chưa có lợn mắc bệnh nhưng nằm trong vùng dịch khi có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn Châu phi có thể được vận chuyển, giết mổ theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện. UBND xã chủ trì thực hiện tiêu hủy lợn, sản phẩm từ lợn có mầm bệnh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế dưới sự giám sát, hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện./.

THÁI HOÀ

Báo Bình Phước

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ