Đặc điểm sinh sản giống chó H’Mông cộc đuôi

Bên cạnh việc nghiên cứu và sử dụng các giống chó ngoại phục vụ cho công tác nghiệp vụ an ninh, hiện nay đã có những công trình nghiên cứu về các giống chó bản địa Việt Nam phục vụ an ninh quốc phòng nhằm khai thác những thế mạnh của giống chó bản địa, đồng thời khắc phục những hạn chế của các giống chó ngoại.

Một trong số các giống bản địa đáng chú ý là giống chó H’Mông cộc đuôi. Giống chó H’Mông cộc đuôi xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi tập trung nhiều đồng bào H’Mông sinh sống. Đây là giống chó được người dân chọn và sử dụng trong sản xuất hàng ngày như lên nương, trông nhà, bảo vệ gia súc và săn bắn.

KH. Cho Hmong

Hình minh hoạ

Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng sinh sản của giống chó H’Mông tương ứng là: tuổi thành thục tính 251,4 ngày, thời gian động dục 15,31 ngày; thời gian mang thai 59,95 ngày; số con sinh ra/ ổ 4,41 con; số con sơ sinh sống/ ổ 4,22 con; số con cai sữa 4,01 con; khối lượng sơ sinh/ con 0,31kg; khối lượng cai sữa/ con là 3,37kg.

Trong thời kỳ động dục, thân nhiệt của chó cái giống H’Mông cộc đuôi tăng từ những ngày đầu tiên của thời gian động dục và đạt cao nhất vào ngày thứ 13 – 14, sau đó thân nhiệt giảm dần và đạt trạng thái sinh lý vào ngày thứ 20.

Mùa vụ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của giống chó H’Mông cộc đuôi.

Lứa đẻ ảnh hưởng đến số con sơ sinh sống/ ổ; khối lượng sơ sinh/ con và số con cai sữa/ ổ.

Tác giả: Nguyễn Tiến Tùng và ctv

Nguồn tin: Tạp chí KHKT Chăn Nuôi

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hội Chăn Nuôi Việt Nam, ĐT: 04-36290621

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ