Đánh giá chất lượng tinh và thụ tinh nhân tạo cho gà Đông Tảo

Nghiên cứu được tiến hành nhằm khai thác tinh gà trống Đông Tảo, đánh giá chất lượng tinh, khả năng bảo tồn tinh và thụ tinh nhân tạo cho gà mái Đông Tảo.

Tổng số 62 gà trống, 420 gà mái có các đặc điểm ngoại hình đặc trưng của gà Đông Tảo đang được nuôi tại các hộ chăn nuôi ở Khoái Châu, Hưng Yên được lựa chọn để nghiên cứu. Kết quả cho thấy: gà trống Đông Tảo có phản xạ xuất tinh tương đối chậm; lượng tinh, hoạt lực và nồng độ tinh rùng tương ứng là 0,46ml, 76,04% và 3,26 tỷ/ml. Chất lượng tinh khai thác trong mùa hè là tương đối thấp. Khoảng cách giữa 2 lần khai thác tinh tốt là một ngày.

Có thể sử dụng cả 2 môi trường 1 (Lorenz) và 2 (Ringer’s cải tiến) để pha loãng tinh dịch gà, nhưng môi trường 1 tỏ ra thích hợp hơn do sau 9 giờ bảo tồn ở nhiệt độ 5oC vẫn đạt được hoạt lực trên 50%. Với khoảng cách giữa 2 lần dẫn tinh là 3 ngày, lượng tinh trùng 150 triệu/liều tinh, tỷ lệ trứng có phôi đạt trên 80%. Dẫn tinh vào buổi chiều đạt hiệu quả hơn đẫn tinh vào buổi sáng. Các kết quả thu được cho thấy tiển vọng của việc ứng dụng thụ tinh nhân tạo đới với gà Đông Tảo.

1. Đặt vấn đề

Gà Đông Tảo là một giống gà bản địa nổi tiếng với thân hình vạm vỡ, cặp chân to và chất lượng thịt cao được người tiêu dùng trong ước ưa chuộng. Tuy nhiên, cũng như nhiều giống gà bản địa khác, gà Đông Tảo có tuổi đẻ quả trứng đầu muộn, năng suất trứng thấp (Nguyễn Chí Thành và cs., 2009). Theo báo cáo của đề tài: Các giải pháp bảo tồn, khai thác và phát triển giống gà Đông Tảo tại tỉnh Hưng Yên, tỷ lệ ghép trống mái qua khảo sát 105 hộ nuôi gà Đông Tảo

Lê Thị Thắm1*, Đỗ Văn Thu2, Đoàn Việt Bình2, Trần Xuân Khôi2, Lê Thị Huệ2, Ngô Xuân Thái1, Đặng Vũ Bình3

1Sở KH&CN Hưng Yên, 2 Viện CNSH – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 3 Hội Chăn nuôi Việt Nam

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ