Đồng sulfate trong thức ăn lợn con

Giờ đây, Oxit kẽm đang được thay thế bởi các sản phẩm khác tại nhiều vùng miền, hóa chất đồng sulfate có thể được sử dụng lại. 

Đồng sulfate là chất phụ gia được lựa chọn trong thức ăn của lợn con sau cai sữa. Hóa chất này kiểm soát tiêu chảy và cải thiện chất lượng thức ăn và hiệu suất tăng trưởng. Đa phần được thay thế bằng oxit kẽm (ZnO), có tác dụng mạnh hơn với cùng liều lượng trong suốt giai đoạn sau cai sữa của lợn con. Giờ đây, oxit kẽm (ZnO) đang dần được thay thế bởi những sản phẩm khác ở Liên Minh Châu Âu và nhiều khu vực khác. Tôi nhận thấy đồng sulfate cũ với chất lượng tốt đang quay trở lại một cách mạnh mẽ. Liên Minh Châu Âu có giới hạn về lượng đồng sulfate mà người ta thêm vào thức ăn cho lợn con (150 ppm), nhưng ở các khu vực hoặc các quốc gia khác không áp dụng quy định này. 

Gần đây, tôi đã thấy nhiều nhà sản xuất thức ăn cho lợn con đang đưa đồng sulfate vào sử dụng lại ở mức 250 ppm lượng đồng (không tính gốc sulfate) trong khẩu phần kết thúc. Đây là liều lượng được khuyến cáo trong trước khi người ta biết sử dụng ZnO. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý rằng 250 ppm lượng đồng là giới hạn độc tính và độc tố này ảnh hưởng từ liều lượng, có nghĩa là bị ảnh hưởng bởi lượng thức ăn đưa vào. Và, chúng ta cũng nên tính đến thực tế là mức 250 ppm đồng trong khẩu phần cuối của pha đầu giai đoạn sau cai sữa đã được đặt ra từ nhiều thế kỷ trước khi lượng thức ăn đưa vào trong giai đoạn này thấp hơn nhiều so với ngày nay. Hiện nay, chúng tôi không có cập nhật về các khuyến nghị liên quan đến kế hoạch cho ăn hiện đại mà cho phép lượng thức ăn lợn con ăn vào nhiều hơn, do đó, lượng đồng nạp vào cũng nhiều hơn. 

Trong thực tế, độc tính của kẽm được nhận biết trong một số trường hợp siêu liều lượng kẽm oxit ở mức 3,000 ppm kẽm (không tính gốc oxit). Tức là mức độ độc hại đối với kẽm là 1,000 ppm, đây là mức độ cao được duy trì cho đến khi lợn con đủ 70 ngày tuổi (đã qua giai đoạn chúng thực sự cần liều lượng kẽm dược lý này từ oxit kẽm) và khi lượng thức ăn ăn vào đặc biệt cao do chất lượng tốt và bố trí cho ăn đều. Điều này cũng xảy ra tương tự với đồng sulfate. 

Vì vậy, khi đưa đồng sulfate vào sử dụng lại vào trong thức ăn cho lợn con, hãy lưu ý xem xét bất kỳ tác hại nào do độc tính có thể xảy ra, đặc biệt nếu sản phẩm của bạn kích thích lợn con sau cai sữa ăn nhiều. 

Nguồn: feedstrategy.com
Biên dịch: Ecovet Team

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ