Giải quyết kháng kháng sinh trên heo

Trên thế giới, kháng sinh được sử dụng trong chăn nuôi ở mức độ điều trị các bệnh nhiễm trùng và thúc đẩy tăng trường hoặc phòng bệnh. Những bất lợi của kháng sinh là sự xuất hiện và lây lan của vi khuẩn kháng thuốc. Các vi khuẩn kháng thuốc đã trở thành mối quan tâm lớn cho cả sức khỏe vật nuôi và công đồng như y học ở người đã hết kháng sinh có hiệu quả trong việc điều trị một số nhiễm trùng nhất định
Sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi đã được nhận định như một yếu tố nguy cơ trong sự phát triển của các vi khuẩn kháng kháng sinh được chuyển giao cho con người thông qua một số đường truyền. Chúng bao gồm việc tiêu thụ các sản phẩm động vật, tiếp xúc với vi sinh vật kháng thuốc từ động vật, sự ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước bề mặt bởi các chất thải có chứa chất kháng khuẩn và các vi sinh vật kháng thuốc.
Tiếp xúc với kháng sinh không chỉ làm tăng mức độ kháng kháng sinh trong những vi khuẩn thuộc hệ thực vật đường ruột bình thường của động vật mà còn trong những vi khuẩn gây bệnh. Nơi mà nồng độ cao của vi khuẩn gây bệnh có mặt , điều trị kháng sinh có thể không còn hiệu quả chống lại các mầm bệnh nữa.
Đề kháng E. coli trên heo
Sự giám sát và theo dõi kiểm tra định lượng tình hình kháng kháng sinh cung cấp thông tin về sự xuất hiện của sự đối kháng trên lợn tại các vùng khác nhau trên thế giới. Đối kháng Ecoli ở heo đã được mô tả trong báo cáo về sự đối kháng của Áo AURES, báo cáo hàng năm được công bố từ năm 2004 về sự đối kháng ở người và trong ngành thú y.
Đến nay , tổng cộng khoảng 160 mẫu digesta từ ruột già của lợn ở 30 trang trại của Áo đã được phân tích E. coli . Các thử nghiệm về tính nhạy cảm của chất kháng khuẩn với các kháng sinh khác nhau đã được tiến hành . Các vi sinh vật kháng E. coli bằng các giá trị dịch tễ học được thể hiện trong hình 1. Dịch tễ học cắt giá trị được xác định trên cơ sở của sự phân bố nồng độ ức chế tối thiểu cho một loại kháng sinh và một loài vi khuẩn. Các giá trị cut -off cho các kháng sinh khác nhau được trình bày bởi Ủy ban Châu Âu về kháng khuẩn nhạy cảm Testing ( EUCAST ).

Xác định tính đề kháng
Tỷ lệ kháng E. coli đã được xác định như sau : [ số lượng kháng E. coli mỗi năm / số lượng các thử nghiệm E. coli mỗi năm ] x 100. Chỉ số từ E. coli kháng tetracycline , streptomycine , Sulfamethoxazol và ampicillin là giữa 15 % và 50 % vào năm 2012. Tỷ lệ này cao hơn so với tỷ lệ của E. coli đề kháng với kháng sinh thử nghiệm khác .
Vì lý do này , E. coli đề kháng với tetracycline , streptomycine , Sulfamethoxazol và ampicillin đã được xác định trong các thử nghiệm trên heo sau . Đa kháng bao gồm kháng với tetracycline , streptomycine và Sulfamethoxazol (Tet + Str + Sul ) .

Thử nghiệm trên heo
Một thử nghiệm với lợn cai sữa cho thấy rằng nó là tốt để giảm thiểu tỷ lệ vi khuẩn kháng thuốc và làm giảm số lượng vi khuẩn đa kháng thuốc ở đường tiêu hóa của heo với sự giúp đỡ của một phụ gia thức ăn chăn nuôi kết hợp . Phụ gia thức ăn này bao gồm các axit hữu cơ , cinnamaldehyde và một permeabilizer ( OCP ) dưới hình thức của một sản phẩm thương mại , Biotronic® Top3 ( Biomin ) .
Các thử nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Ứng dụng dinh dưỡng động vật của Biomin tại Mank , Áo , sử dụng 60 heo [( Landrace x Large White ) x Pietrain ] . Heo hai tuần sau khi cai sữa (trọng lượng cơ thể 12,27 kg ; 40 ngày ) đã được chia làm 2 lô . Chế độ ăn uống của nhóm đối chứng dương không chứa kích thích tăng trưởng , trong khi chế độ ăn uống của nhóm thử nghiệm đã được bổ sung với Biotronic® Top3 tại với tỷ lệ từ 1,0 kg / t thức ăn . Không có thuốc kháng sinh bổ sung vào thức ăn chăn nuôi .

Trong suốt thời gian thử việc là 42 ngày, trọng lượng cơ thể và lượng thức ăn ăn được ghi nhận, và tỷ lệ chuyển đổi thức ăn đã được tính toán . Các mẫu phân của 16 heo đã được thu thập và ngay lập tức bị đóng băng vào ngày 14 và 42. Lượng E. coli cũng như E. coli đề kháng với ampicillin và đa kháng Tetr + Str + Sul đã được xác định trong tất cả các mẫu phân . Các kết quả của cuộc thử nghiệm được hiển thị trên trang 3 .
Cuộc chiến chống lại sức đề kháng vi khuẩn
Bằng việc giảm các vi khuẩn kháng kháng sinh, các chất phụ gia thức ăn tự nhiên cung cấp giải pháp khả thi cho vấn đề toàn cầu về kháng kháng sinh như các thí nghiệm đã cho thấy trên heo. Hơn nữa việc giảm các tác nhân gây bệnh cơ hội và vi khuẩn kháng kháng sinh làm giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng trên vật nuôi và ảnh hưởng tích cực đến ngành chăn nuôi heo.

Science & Solutions No. 8

BIOMIN

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ