Kết quả khoa học mới về sự kích thích tăng trưởng ở gà thịt so với chất kích thích tăng trưởng bằng kháng sinh

Việc giảm bớt sử dụng kháng sinh trong phòng ngừa và điều trị hoặc thay thế toàn bộ chất kích thích tăng trưởng kháng sinh là một trong những chủ đề chính trong chăn nuôi. Trong một thông cáo báo chí phát hành vào ngày 19 tháng 6, 2018, Nghị viện châu Âu
đã thân thiện đồng ý những quy định mới về những phương pháp có trách nhiệm hơn để chăn nuôi, bán và sử dụng thức ăn có thuốc nhằm giải quyết sự lan truyền đề kháng chất kháng khuẩn. Antonia Tacconi giải thích cách Biotronic® Top3, một axit hữu cơ nâng cao, ảnh hưởng tích cực đến chăn nuôi gà thịt khi không có kháng sinh.

Giảm bớt sử dụng thuốc kháng sinh, cũng như thay thế chất kích thích tăng trưởng kháng sinh là một mục tiêu rất quan trọng. Để thực hiện và thành công với ý định như vậy, bắt buộc phải xem xét tất cả các yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến năng suất và sức khỏe của động vật (ví dụ như quản lý thích hợp, định chuẩn tiêm chủng, chất lượng nước và công thức dinh dưỡng đúng) .

Có nhiều chất thay thế cho kháng sinh có sẵn trên thị trường. Hầu hết các chất thay thế nhằm mục tiêu sức khỏe ruột và chức năng, và miễn dịch cũng như điều hòa khu hệ vi sinh ruột và ức chế sự tăng sinh của mầm bệnh. Với một phạm vi như vậy, có thể rất khó hiểu được cơ chế hoạt động của chúng, lựa chọn, và kết hợp đúng các sản phẩm. Ba loại phụ gia thức ăn quan trọng nhất cho toàn bộ bất kỳ chương trình nào để cải thiện năng suất ruột là:

• Phụ gia thức ăn phytogenics (PFAs)
• Synbiotics (hỗn hợp probiotic+prebiotic) • Axit hữu cơ

PFAs nâng cao hiệu quả và bảo vệ ruột. Sản phẩm synbiotic cải thiện tình trạng miễn dịch và giúp các lợi khuẩn chiếm đóng đường ruột. Và các axit hữu cơ chiến đấu chống lại sự tăng sinh của các tác nhân gây bệnh không kiểm soát được.

Biotronic® Top3: acid hữu cơ nâng cao

Việc sử dụng các axit hữu cơ hoặc axit béo chuỗi đơn (SCFA) gần đây đã trở nên càng hấp dẫn hơn, không chỉ để cải thiện vệ sinh thức ăn bằng cách giảm pH thức ăn và ảnh hưởng tích cực đến khả năng đệm, mà còn hỗ trợ sức khỏe ruột. Axit hữu cơ có thể có một tác dụng kháng khuẩn trực tiếp trên nhiều mầm bệnh (ví dụ như Salmonella spp, E. coli) ngăn chặn sự gia tăng không kiểm soát được của vi khuẩn gây bệnh ở đường tiêu hóa. Hơn nữa, SCFAs đóng góp cho sức khỏe ruột một cách gián tiếp bằng việc cải thiện sự tiêu hóa. Điều này đảm bảo cho sự tiêu hóa thức ăn thích hợp, có nghĩa là ít thức ăn không tiêu hóa hiện diện ở phần dưới của ruột. ức ăn không tiêu hóa này có thể được sử dụng như một nguồn năng lượng cho các vi khuẩn cơ hội phát triển vượt trội các lợi khuẩn, tạo ra sự mất cân bằng vi sinh đường ruột.

Việc kiểm soát vi khuẩn gây bệnh thậm chí rõ ràng hơn khi Biotronic® Top3, một phụ gia axit hữu cơ nâng cao, được sử dụng. Biotronic® Top3, một công thức sáng tạo nhằm kềm chế tốt hơn các mầm bệnh Gram âm, kết hợp với Permeabilizing ComplexTM (một chất chiết xuất thực vật và hỗn hợp các chất khác mà có thể xâm nhập vào lớp màng ngoài của vi khuẩn Gram âm) có tác dụng hữu ích cho các axit hữu cơ. Hổn hợp đặc biệt này đảm bảo rằng hoạt động kháng khuẩn của SCFAs có một tác dụng tối ưu trong đường ruột của vật nuôi.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-84.png

Một giải pháp được trang bị khoa học

Trong các bài báo khoa học (Palamidi và cộng sự, 2016; Palamidi và mountzouris, 2018) đã chứng minh Biotronic® Top3 được bổ sung vào thức ăn gà thịt có ảnh hưởng tích cực đến các thành phần chính của hệ sinh thái đường ruột, cải thiện năng suất. Trong một thử nghiệm được thực hiện với sự hợp tác của trường Đại học Athens, Hy Lạp, việc sử dụng Biotronic® Top3 đã được so sánh với việc sử dụng avilamycin, một kháng sinh thường được sử dụng như một chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi gia cầm, nơi mà các quy định vẫn còn cho phép. Gà (Cobb) đã nhận được một khẩu phần cơ bản ngô-đậu nành theo chế độ ăn ba giai đoạn trong 42 ngày. Bốn nghiệm thức thử nghiệm được liệt kê trong Bảng 1.

Các kết quả rõ ràng chỉ ra rằng việc sử dụng Biotronic® Top3 cải thiện được sự tiêu hóa chất dinh dưỡng và do đó năng suất tương tự như avilamycin. Mặc dù sự tiêu hóa chất dinh dưỡng đã được cải thiện trong cả các nhóm BTR và BTPC, các tác dụng tương tự không thể giải thích cả hai sự cải thiện này. Phân tích nhiều tiêu chí khác nhau đã biểu lộ những sự khác biệt trong cơ chế hoạt động của phụ gia dựa trên axit hữu cơ nâng cao và chất kích thích tăng trưởng kháng sinh.

Việc sử dụng avilamycin và Biotronic® Top3 không có tác dụng đáng kể trên nồng độ vi khuẩn tổng, Bacteroides spp., lactobacillus, E. coli, C. leptum và các nhóm phụ C. coccoides trong dịch tiêu hóa của ruột hồi và các vi khuẩn liên quan đến niêm mạc ruột hồi. Tuy nhiên, việc sử dụng avilamycin gây giảm đáng kể nồng độ của phân nhóm Clostridium perfringens trong dịch tiêu hóa của ruột hồi. Điều này không phải là đặc biệt đáng ngạc nhiên, vì avilamycin được biết là ức chế sự phát triển của các vi khuẩn Gram dương. Mặt khác, avilamycin không ảnh hưởng đến lượng vi khuẩn ở dịch tiêu hóa manh tràng hoặc vi khuẩn liên kết với niêm mạc ở manh tràng.

Biotronic® Top3 làm tăng đáng kể nồng độ của các phân nhóm C. leptum C. coccoides ở dịch tiêu hóa manh tràng. Hai loại vi khuẩn này hiệp lực với khu hệ vi sinh vật đường ruột khác và lên men các carbohydrate không tiêu hóa được của khẩu phần thành SCFAs, chủ yếu là butyrate và Propionate. Hai SCFAs này là nguồn năng lượng chính cho biểu mô ruột già và ảnh hưởng sâu sắc đến chức năng biểu mô đường ruột. Do đó, bằng cách kích thích sự phát triển của hai phân nhóm vi khuẩn này, Biotronic® Top3 gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe ruột, có tác động tích cực đến năng suất tăng trưởng của gà thịt. Xác nhận những tác dụng tích cực này là một sự gia tăng đáng kể ở nhóm BTR các enzym glycolytic vi sinh vật ở dịch tiêu hóa ruột hồi, liên đới với sự tiêu hóa tinh bột tốt hơn.

Việc cải thiện sự tăng trưởng các lợi khuẩn cũng như thúc đẩy các hoạt động enzyme vi sinh vật tốt hơn có liên quan đến việc sử dụng Biotronic® Top3 mang lại sự tiêu hóa chất dinh dưỡng tốt hơn, do đó cải thiện được kết quả năng suất của thử nghiệm (Bảng 2). Điều này chứng minh rằng mặc dù cơ chế hoạt động của các axit hữu cơ nâng cao khác với kháng sinh, axit hữu cơ nâng cao có thể được sử dụng thành công trong một chương trình nhằm giảm bớt sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi.

Biotronic® Top3: một giải pháp lợi nhuận So sánh về kinh tế giữa chi phí của giải pháp kháng sinh và Biotronic® Top3 cho thấy rằng với việc sử dụng các axit hữu cơ có thể giảm khoảng cách tạo ra khi chất kích thích tăng trưởng kháng sinh được gỡ bỏ khỏi khẩu phần. Tại một mức giá thị trường trung bình 1,15 €/con, việc sử dụng Biotronic® Top3 mang lại một thu nhập ròng thêm 0,22 €/con, với lợi tức sau đầu tư là 7.83:1 (Bảng 3).

Kết luận

Tuy nhiên, sự thay thế đơn giản kháng sinh bằng phụ gia thức ăn là không đủ. Một cách tiếp cận toàn diện bao gồm quản lý thích hợp, định chuẩn tiêm chủng thích hợp và xây dựng công thức dinh dưỡng đúng là cần thiết khi thay thế chất kích thích tăng trưởng kháng sinh trong các trại chăn nuôi gia cầm thương mại. Việc sử dụng các phụ gia thức ăn như Biotronic® Top3 có thể là một công cụ hữu ích cho việc thực hiện chương trình chăn nuôi không kháng sinh. Sản phẩm này cho phép thay thế kháng sinh, trong khi vẩn duy trì mức độ năng suất tốt tại một điểm hòa vốn từ thấp đến trung bình.

Antonia Tacconi PhD, Giám Đốc Dòng Sản Phẩm Toàn Cầu – Acids

Science & Solutions No.59 – BIOMIN

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ