Hiệu quả thụ thai tinh đông viên bò H’Mông sau khi bảo tồn 6 tháng.

Mục tiêu chính của nghiên cứu nhằm đánh giá đặc điểm tinh dịch bò đực H’Mông, đánh giá hoạt lực tinh đông viên sau đông lạnh – giải đông qua một số tháng bảo tồn và thăm dò tỉ lệ thụ thai của tinh đông viên đã bảo tồn 6 tháng.

Qua 291 lần khai thác tinh của 3 bò thí nghiệm cho thấy trung bình lượng xuất tinh (V) đạt 4,43 ml; hoạt lực tinh trùng (A) 68,96%; nồng độ tinh trùng (C) 0,85 tỉ/ml; tổng số tinh trùng sống tiến thẳng (VAC)2,59 tỉ; pH tinh dịch 6,89; tỉ lệ tinh trùng sống (Sg) 83,47% và tỉ lệ tinh trùng kỳ hình (K) 16,49%. Đối với bò địa phương miền Núi, chất lượng tinh dịch như vậy là tương đối tốt.

Các chỉ tiêu chủ yếu của tinh dịch dùng sản xuất tinh đông viên có giá trị trung bình cao hơn so với trung bình của các lần khai thác và đều đạt tiêu chuẩn dùng cho đông lạnh: V=4,42ml; A=72,72%; C=0,86 tỉ/ml và VAC=2,76 tỉ. Hoạt lực trung bình của tinh trùng sau giải đông (Asgđ) là 41,47%, sau 1 năm bảo tồn Asgđ có xu hướng giảm còn 41,09%. Tinh viên đã bảo tồn 6 tháng cho tỉ lệ phối giống đậu thai 55% (40 – 66,6%. Như vậy, tinh dịch bò đực H’Mông có chất lượng tinh dịch tốt và sau 1 năm bảo tồn, hoạt lực tinh trùng đạt yêu cầu sử dụng, tinh viên bảo tồn 6 tháng vẫn cho tỉ lệ thụ thai đạt yêu cầu.

Tác giả: Trần Huê Viên và ctv

Nguồn tin: Tạp chí KHKT Chăn Nuôi (tháng 2/2014)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hội Chăn Nuôi Việt Nam, ĐT: 04-36290621

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ