Khả năng ức chế vi khuẩn Escherichia coli phân lập từ phân lợn bị tiêu chảy Citrocin

Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) phân lập từ phân lợn bị tiêu chảy của Citrocin. Thí nghiệm đánh giá nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) cho thấy, MIC đối với 3 chủng thực địa là 12,5 µg/ml và của chủng ATCC2592 là 25 µg/ml. Ở các mức pH từ 2 – 9, vòng vô khuẩn của chủng ATCC 25922 dao động từ 20,3 – 21,3 mm, của 3 chủng thực địa dao động từ 22,0 – 23,7 mm. Ở các mức nhiệt độ từ 25 – 120oC, vòng vô khuẩn của E. coli ATCC 25922 từ 21 – 21,7 mm và của 3 chủng thực địa là từ 21,3 – 23 mm. Kết quả cho thấy, Citrocin có tác dụng ức chế tốt các chủng E. coli gây tiêu chảy ở lợn ở các điều kiện nhiệt độ và pH khác nhau

____________________
___________________

Nguyễn Đức Điện 1, *, Nguyễn Văn Thái1, Lê Văn Khoa2

1 Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên
2 Công ty TNHH MTV Dinh dưỡng Ánh Dương Khang

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ