Kim ngạch xuất khẩu thức ăn chăn nuôi quý 1/2021 tăng 33,8%.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thức ăn chăn nuôi của cả nước trong quý 1/2021 đạt trên 201,18 triệu USD, tăng 33,8% so với 3 tháng đầu năm 2020; trong đó riêng tháng 3/2021 đạt 90,58 triệu USD, tăng mạnh 93,2% so với tháng 2/2021 và cũng tăng 50% so với tháng 3/2020.

Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi sang thị trường Trung Quốc trong tháng 3/2021 tăng rất mạnh 251,7% so với tháng 2/2021 và tăng 146% so với tháng 3/2020, đạt 35,45 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 3 tháng đầu năm 2021 lên gần 51,99 triệu USD, vượt qua Campuchia, vươn lên dẫn đầu về thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của Việt Nam và tăng mạnh 80% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 25,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước..

Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Campuchia đạt 33,65 triệu USD, chiếm 16,7%, tăng 22%; riêng tháng 3/2021 tăng mạnh 58,9% so với tháng 2/2021 và tăng 20,7% so với tháng 3/2020, đạt 13,5 triệu USD.

Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ trong tháng 3/2021 giảm mạnh 20,2% so với tháng 2/2021 và giảm 16,7% so với tháng 3/2020, đạt 6,02 triệu USD, tuy nhiên, cộng chung cả 3 tháng thì xuất khẩu sang thị trường này vẫn tăng 22,6% so với cùng kỳ, đạt 24,75 triệu USD.

Đáng chú ý là thức ăn chăn nuôi xuất khẩu sang thị trường Mỹ sau khi giảm mạnh trong tháng 2/2021 thì sang tháng 3/2021 tăng mạnh trở lại, tăng 122% so với tháng 2/2021 và tăng 44,2% so với tháng 3/2020, đạt 9,45 triệu USD, tính chung cả 3 tháng đầu năm 2021 cũng tăng cao 36,6% so với cùng kỳ, đạt 23,67 triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/4/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: VITIC

THUỶ CHUNG

Trung tâm TTNC&TM

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ