Năng suất của ngan Pháp ông bà R71SL nhập nội

Từ năm 1993 đến nay, các dòng ngan Pháp R31, R51, R71 và siêu nặng được nhập vào nước ta, chúng có khả năng sinh sản cao. Năng suất trứng đạt 150 – 175 quả/mái/2chu kỳ đẻ. Tỷ lệ thịt xẻ đạt 72 – 74% chất lượng thịt thơm ngon, tỷ lệ nạc cao. Hệ thống giống ngan cũng được chú ý xây dựng và từng bước hoàn thiện. Các dòng ngan Pháp cho năng suất, chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu nên đã và đang phát triển mạnh. Để chăn nuôi ngan phát triển cần phải xây dựng được đàn hạt nhân có qui mô thích hợp, đáp ứng yêu cầu con giống cho sản xuất thì việc xây dựng hệ thống giống ba cấp: ông bà, bố mẹ và thương phẩm là hết sức cần thiết.

Ngan Pháp R71SL đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho nhập vào nước ta nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương. Đây là giống ngan có khả năng sinh trưởng và cho thịt cao. Theo tài liệu của Hãng Grimaud Frères ngan R71SL là dòng ngan có năng suất thịt, trứng cao. Tuổi đẻ trứng đầu ở 26-27tuần tuổi, năng suất trứng/mái/2 chu kỳ đạt 210 quả, tỷ lệ phôi 90-94%, nuôi thịt 70-77 ngày tuổi ngan mái đạt 2,7-3,0kg; 84-88 ngày tuổi ngan trống đạt 5,0-5,5kg. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng thấp 2,7-2,85kg.

Để đánh giá khả năng sản xuất của ngan Pháp ông bà R71S L nhập nội có hệ thống chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu khả năng sản xuất của ngan Pháp ông bà R71SL nhập nội” với mục tiêu. Xác định khả năng sản xuất của ngan Pháp R71SL ông bà,bố mẹ, con thương phẩm trong điều kiện chăn nuôi ở Việt Nam.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Vật liệu nghiên cứu

Ngan Pháp R71 SL cấp ông bà nhập từ Pháp với 4 dòng đơn tính gồm: Dòng ông nội (trống SLA): 32 con, Dòng ông ngoại (trống SLC): 95 con, Dòng bà nội (mái SLB): 105 con, Dòng bà ngoại (mái SLD): 318 con. Nghiên cứu trên đàn ngan bố mẹ gồm trống SLAB 50 con, mái SLCD 200 con và đàn ngan thương phẩm 240 con (chung trống mái).

Phạm Đức Hồng và CS.

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, Viện Chăn nuôi

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ