Nghiên cứu các giai đoạn phát triển của sán lá sinh sản ở vịt

Nghiên cứu: “Các giai đoạn phát triển của sán lá sinh sản ở vịt” do nhóm tác giả: Huỳnh Vũ Vỹ, Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Văn Thoại, Lê Hứa Ngọc Lực – Bộ nghiên cứu ký sinh trùng, phân viện Thú y miền Trung; Nguyễn Thị Lan Anh – Bộ môn Nghiên cứu ký sinh trùng, Viện Thú y Quốc gia thực hiện.

Sán lá sinh sản ký sinh ở vịt do loài prosthogonimus sp gây ra. Bệnh xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, những nghiên cứu về sán lá sinh sản ký sinh trên vịt còn rất hạn chế, chưa có nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm sinh học, đặc điểm dịch tễ học, bệnh học. Gần đây theo báo cáo của một số chi cục chăn nuôi – thú y, tại khu vực duyên hải Nam Trung bộ nhiều đàn vịt đẻ đã nhiểm lá sán sinh sản, gây thiệt hại lớn cho những nông hộ chăn nuôi. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đề cập đến sán lá sinh sản trên vịt.

Một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy, sán lá sinh sản thường ký sinh trong túi Fabricius và ống dẫn trứng, gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và phát triển của vịt. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào mang tính hệ thống về thời gian phát triển của sán lá sinh sản. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm bổ sung thêm cho những nghiên cứu trước đây.

Để xác định các giai đoạn phát triển của sán lá sinh sản ký sinh ở vịt, đã tiến hành gây nhiễm cho 180 vịt lúc 12 tuần tuổi bằng cách cho vịt nuốt nang kén sán lá sinh sản từ ấu trùng chuồn chuồn hoặc chuồn chuồn.

Kết quả cho thấy, sau 15 ngày gây nhiễm, tỷ lệ nhiễm sán lá sinh sản là 100%, cường độ nhiễm 10-45 sán/vịt (trung bình 18,63 ± 8,03). Trong đó, cường độ nhiễm sán ở ống dẫn trứng 11-37 sán/vịt (trung bình 19,52 ± 7,91) và cường độ nhiễm sán ở túi Fabricius 10-45 sán/vịt (trung bình 17,74 ± 8,16).

Từ kết quả đó cho thấy, các vịt gây nhiễm rất mẫn cảm với mầm bệnh sán lá sinh sản. Sau 4 giờ gây nhiễm nang kén, đã tìm thấy ấu trùng sán ở túi Fabricius và ống dẫn trứng. Ấu trùng phát triển thành sán trưởng thành và thải trứng theo phân ra ngoài môi trường sau 19 ngày. Sự phát triển của sán lá sinh sản trên vịt gồm 3 giai đoạn: giai đoạn ấu trùng, giai đoạn sán non và giai đoạn sán trưởng thành. Ấu trùng sán lá sinh sản di hành theo đường tiêu hóa, đến ổ nhớp. Từ ổ nhớp, ấu trùng di chuyển đến túi Fabricius và ống dẫn trứng.

ntdinh tổng hợp
Theo Tạp chí NN&PTNT, Số 7/2019

Channuoivietnam.com © 2013 được phát triển bởi Viện Công Nghệ Sáng Tạo - Email: dohuuphuong2010@gmail.com - ĐT: 0908.255.265 Trang chủ